forbot
Lignokom, OOO
+38 (067) 741-12-44

Mô tả

Các nhóm hành hóa Lignokom, OOO, Ukraina, Llignosulfonate lỏng, Lignosulfonate canxi, Llignosulfonate kỹ thuật, Lignosulfonate natri, Chất dẻo và chất phụ gia cho bê tông, Phân bón phức tạp,  Lignosulfonate kỹ thuật, dạng bột, Phân bón hữu cơ, Dầu thực vật,