forbot
Lignokom, OOO
+38 (067) 741-12-44
  • Lignokom, OOO
  • Danh mục hàng
  • Sản phẩm hóa học từ gỗ

Sản phẩm hóa học từ gỗ

Llignosulfonate lỏng
Đang có sẵn 
Nhóm: Llignosulfonate lỏng
Llignosulfonate kỹ thuật
Đang có sẵn 
15000 UAH
Nhóm: Llignosulfonate kỹ thuật
Llignosulfonate lỏng
Đang có sẵn 
7000 UAH
Nhóm: Llignosulfonate lỏng
Llignosulfonate lỏng
Đang có sẵn 
7000 UAH
Nhóm: Llignosulfonate lỏng
 Lignosulfonate kỹ thuật, dạng bột
Đang có sẵn 
15000 UAH
Nhóm:  Lignosulfonate kỹ thuật, dạng bột
Llignosulfonate kỹ thuật
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
16 UAH
Wholesale: 15.50 UAH từ 825 kg
Nhóm: Llignosulfonate kỹ thuật

Mô tả

Giá sốt trên Sản phẩm hóa học từ gỗ tại Kiev (Ukraina) từ công ty Lignokom, OOO. Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.